Poniżej przedstawiamy najważniejsze, praktyczne informacje dotyczące codziennego życia w ADE. Wprawdzie każdy dzień przynosi coś nowego, ale staramy się tu pokazać jak najlepiej swoją codzienność.


Często spotykamy się z pytaniem „Jak wygląda u Państwa zwyczajny dzień”. Jak to wszystko, co zakładacie w swoich dokumentach, działa w praktyce. Odpowiedź łatwa nie jest, gdyż mimo wypracowanych schematów, pewnych rytuałów, wiele rzeczy nadal się zmienia. Czasem modyfikacje przebiegają stopniowo i dopiero z perspektywy czasu widzimy, że coś nie jest już tak jak kiedyś. Szkoła, którą tworzymy, zmienia się razem ze swoimi uczniami. Jedni dorastają, kolejni przychodzą i trzeba często na takie zmiany odpowiedzieć wprowadzeniem modyfikacji. Zatem to, co zostało opisane, warto czytać z poprawką, że pewnie coś znowu tej modyfikacji uległo lub ulega.