Co piątek mentorzy i dyrektor piszą listy do rodziców. Poniżej zamieszczamy fragmenty tych listów. Wybieramy takie fragmenty, które pokazują jak pracujemy i jacy jesteśmy.

W warszawskiej ADE staramy się efektywnie wykorzystywać komputery w czasie nauki. Wymaga to od nas między innymi współpracy z rodzicami, którzy chcą i powinni widzieć jak to robimy, z jakich systemów korzystamy i jak – jeśli to potrzebne – można pomóc uczniom. Poniżej fragment listu, w którym pokazujemy rodzicom jak korzystać z platformy.

Jak Państwo wiedzą naszym głównym narzędziem pracy, wchodzącym etapami od 4. klasy jest platforma Google Classroom. Nauczyciele mogą w ten sposób w jasny sposób zadawać, sprawdzać, komentować stosując nauczanie spersonalizowane, dopasowane do każdego ucznia. Czasami zadania są te same dla wszystkich, cele różne. Niestety pewnych rzeczy za uczniów nie zrobimy. Nie może zmusić ich do oddawania prac i poprawiania tego, co należałoby poprawić. Dotrzymywanie terminów, odpowiadanie na komentarze, poprawne, używanie języka… prawda, że to umiejętności, które warto kształcić niezależnie od tego czy uczeń lubi, czy nie lubi danego przedmiotu? Nie mam kija w postać oceny i nie chcemy mieć, ale uświadamiamy uczniom, że konsekwencje będą nieformalne: poczucie porażko i formalne bardzo słabe oceny pracy na świadectwie. Prosimy więc Państwa o to, by uwrażliwić uczniów na to, że wykonaniem swojej pracy nie jest „oddanie” pracy (są tacy, którzy oddają puste kartki) a oddanie  w terminie – sprawdzenie po jakimś czasie czy są uwagi – ustosunkowanie się do uwag – sprawdzenie czy, praca jest ok itd.  Ze szkoły pamiętamy system „oddanie i czekanie na ocenę”. Tu tak nie jest. Oddajemy i wymieniamy się uwagami tak długo aż nauczyciel będzie kontent. 

Film stworzył Jacek Staniszewski, dyrektor ADE

Mam dla Państw prezent. Nagrałem film, w którym pokazuje Państwu i uczniom jak sobie radzić z technicznymi rzeczami. Może warto, by Państwo też rozumieli jak to wygląda.

-------------------------------

Polecamy także