Wczoraj, pełną parą, ruszyły rozmowy trymestralne. Pod koniec każdego trymestru sporządzamy opis pracy i funkcjonowania ucznia w ADE. Wygląda to tak: najpierw nauczyciele, pod kierunkiem mentorów, sporządzają ocenę opisową. Mentor ucznia jest odpowiedzialny za ostateczny kształt powstałego tekstu. Inni nauczyciele, którzy pracują z uczniem, są zobowiązani do opisania jego postępów. Na „ocenę trymestralną” składa się: opis funkcjonowania społecznego ucznia oraz jego postępów w poszczególnych przedmiotach (w przypadku uczniów w klasie czwartej i wyżej). Tak zbudowana ocena jest przesyłana do Rodziców i starszych uczniów. Obecnie, przez dwa tygodnie, rodzice, mentor i przedstawiciel dyrekcji spotykają się na 40-minutowym spotkaniu, by omówić pracę w pierwszym trymestrze. Ważnym elementem rozmowy jest wyznaczenie sobie celów na kolejny trymestr.

Istotne jest dla nas to, by uczeń i rodzice otrzymali jak najpełniejsze podsumowanie pracy od początku trymestru. Należy pamiętać, że na co dzień nie stawiamy klasycznych ocen. Dla niektórych rodziców i uczniów to wciąż jest nowością. Nie pomagamy jednak, gdy ktoś nas pyta, jak nasze oceny przekładają się na „czwórki”, „trójki” lub „piątki”. Nie chcemy tak oceniać.

-------------------------------

Polecamy także