Jaką szkołą jesteśmy?

Akademia Dobrej Edukacji to szkoła, w której tworzymy warunki do optymalnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego.

Dzieci i młodzież mogą uczyć się we własnym tempie i osiągać maksymalne postępy rozwojowe, w zgodzie ze swoimi zainteresowaniami.

Wierzymy w to, że wiele odmiennych dróg może doprowadzić do tego samego celu, dlatego planujemy spersonalizowaną ścieżkę edukacyjną każdego z ucznia i każdej uczennicy.

Uczymy w sposób pozbawiony nieproduktywnego stresu związanego z ocenianiem. W codziennej pracy oceny w skali od 1 do 6 zastąpiliśmy informacją zwrotną dotyczącą postępów w nauce i obszarów wymagających zaopiekowania. Wzmacniamy w ten sposób obowiązkowość, samodzielność i konsekwentne dążenie do realizacji wyznaczonych celów.

Kadra ADE stanowi stale doskonalącą się grupę pedagogów/pedagożek, psychologów/psycholożek i mentorów/mentorek.
Do roli nauczyciela i nauczycielki należy swobodnie dobieranie metod kształcenia i wykorzystywanie autorskich rozwiązań edukacyjnych i wychowawczych. Mentor/mentorka wspiera ucznia/uczennicę w życiu szkolnym, odkrywaniu własnych predyspozycji i realizacji planów.

Pielęgnujemy tolerancję, dla świadomej akceptacji i poszanowania ludzkich potrzeb, zachowań oraz możliwości.

Tworzymy miejsce, w którym niezwykle istotna jest praca zespołowa i wzajemne zaufanie. Każdy członek szkolnej społeczności (rodzic, uczeń/uczennica, nauczyciel/nauczycielka czy pracownik/pracowniczka administracji) może mieć istotny wpływ na kształt i funkcjonowanie ADE.

Z uważnością przyglądamy się i reagujemy na wyzwania, z jakimi przychodzi mierzyć się współczesnej edukacji.

Tu i teraz tworzymy #szkołę_przyszłości. #dobrąedukację

Akademia Dobrej Edukacji im. gen. J. Sowińskiego w Warszawie powstała jako pierwsza, innowacyjna placówka prowadzona przez Stowarzyszenie Dobrej Edukacji.

Realizujemy program Dobrej Edukacji, opracowany przez Instytut Dobrej Edukacji.

Theme: Overlay by Kaira Obserwuj nas!
Akademia Dobrej Edukacji w Warszawie
Skip to content