Jaką szkołą jesteśmy?

Akademia Dobrej Edukacji powstała jako miejsce, w którym młodzi ludzie będą mogli być sobą, w którym będą szanowani, nie będą musieli być szablonowo tacy sami. Przestrzeń w której pod kierunkiem profesjonalnych nauczycieli realizować podstawę programową, zdawać egzaminy zewnętrzne, otrzymywać świadectwa tak, by nie łączyło się to z niepotrzebnym stresem, przeładowaniem i strachem przed kolejną oceną.

Obecnie uczymy we wszystkich klasach szkoły podstawowej i we wszystkich klasach liceum. 

Nauczyciele w ADE stwarzają warunki do nauki, informują ucznia i Jego Rodziców o mocnych stronach ucznia, wskazują na obszary, nad którymi trzeba pracować. Reszta należy do ucznia, który – z czasem – bierze na siebie coraz większą odpowiedzialność za swoją naukę, sukcesy i porażki.

Jedna z podstawowych zasad w ADE brzmi: jeśli tylko umiemy to pomagamy. Nie odrzucamy ucznia ze względu na jego poprzednie wyniki w szkole, wygląd, cechy osobiste, orzeczenie o niepełnosprawności. Z kolejnymi latami wiemy o swoich możliwościach więcej. Wiemy, komu możemy pomóc. Zapraszamy więc do nas wszystkich uczniów obiecując uczciwe zastanowienie się nad tym, czy konkretnemu uczniowi możemy pomóc, czy wśród nas będzie mu dobrze, czy się rozwinie.

Zależy nam na tym, by sprawnie współdziałało pięć elementów naszej pracy:

dyrekcja szkoły dba o warunki do pracy, realizację podstawy programowej zgodnie z zasadami i programem ADE,

mentor wspiera ucznia, pomaga Mu się znaleźć w swojej grupie, uporządkować zadania, rozumieć sytuację szkolną i pozaszkolną, przypominać o zawartych umowach, koordynować pracę Ucznia z innymi pracownikami ADE (terapeutami, psychologami, trenerami, nauczycielami)

nauczyciel uczy stwarzając warunki dla najlepszej nauki traktując każdego z uczniów indywidualnie, informuje o postępach bądź ich braku mentora, ucznia i Opiekuna

uczeń – zgodnie ze swoimi możliwościami, predyspozycjami i dzięki własnej motywacji się uczy, rozumie jakie są jego silne strony, wie nad czym powinien pracować,

opiekun wspiera nauczyciela i swojego podopiecznego; ufa mu, ale go nie wyręcza, dba o to, by w domu uczeń czuł się bezpiecznie.

 

Theme: Overlay by Kaira
Akademia Dobrej Edukacji w Warszawie
Skip to content