Kategoria: Szkoła Podstawowa

Być uczniem/uczennicą Akademii.

Być uczniem/uczennicą Akademii.

W ADE każdy uczeń/uczennica może czuć się bezpiecznie, zostanie wysłuchany/a i zauważony/a. Zarówno w Szkole Podstawowej jak i Liceum, dowie się, jaki proces edukacyjnym mu/jej sprzyja i pozna metody efektywnej nauki.

Naszym podstawowym założeniem jest umożliwianie, każdemu uczniowi/każdej uczennicy, osiągania maksymalnych postępów, w zgodzie z jego/jej możliwościami.

Continue reading “Być uczniem/uczennicą Akademii.”
Obowiązek szkolny – egzaminy i oceny.

Obowiązek szkolny – egzaminy i oceny.

ADE to szkoła, w której pracujemy na wewnętrznej motywacji ucznia/uczennicy, ucząc go/ją przy tym odpowiedzialności osobistej i sprawczości. To miejsce, w którym uczeń/uczennica wie, że jego/jej rozwój zależny jest od jego/jej zaangażowania i pracy. Oczekiwania i plany dostosowane są do indywidualnych możliwości i tak samo oceniane są podstępy i praca. Personalnie, nie w odniesieniu do średniej.

Nasze klasy/grupy składają się z kilkunastu osób, którym dajemy przestrzeń na indywidualizm.

Continue reading “Obowiązek szkolny – egzaminy i oceny.”
Organizacja dnia szkolnego.

Organizacja dnia szkolnego.

Dzień zaczynamy od godziny 07:30, w tym czasie w szkole pojawiają się uczniowie/uczennice i kadra ADE. Dajemy sobie swobodną przestrzeń na to, by „obudzić się” w swoim rytmie, porozmawiać, zjeść śniadanie. Uczniowie/uczennice edukacji wczesnoszkolnej mogą pobawić się jeszcze przez chwilę w jednej sali, bez podziału na grupy.

Dzwonek szkolny nie wzywa nas do sal – od godziny 8:30 nauczyciele/nauczycielki zapraszają uczniów do klas i rozpoczynają dzień lekcyjny, zgodnie z rytmem planu lekcji dla danej grupy.

Continue reading “Organizacja dnia szkolnego.”
Rola rodzica w ADE.

Rola rodzica w ADE.

Rodzice, uczniowie/uczennice i kadra_ADE tworzą społeczność ADE Warszawa – każdy/a członek/członkini społeczności ma wpływ na losy szkoły, jest zaproszony/a do formułowania pomysłów i wspólnej realizacji.

W roku szkolnym 2022/2023 powołana została Rada Rodziców, która reprezentuje społeczność rodziców w przestrzeni szkolnej w kwestiach organizacyjnych i formalnych.

Continue reading “Rola rodzica w ADE.”
Kadra ADE – stale doskonaląca się grupa.

Kadra ADE – stale doskonaląca się grupa.

Kadra ADE Warszawa to nie tylko nauczycielki i nauczyciele realizujący podstawę programową. To także:

  • psycholożki i psycholodzy, którzy są odpowiedzialni za proces mentoringu uczniów/uczennic (w klasach starszych),
  • terapeutki i terapeuci, którzy dbają o prawidłowy rozwój psychomotoryczny dzieci i młodzieży,
  • kadra administracyjna, której praca ma ogromny wpływ na organizację życia szkolnego i sprawny przebieg procesów formalnych,
  • kadra kierownicza, zarządzająca szkołą.

Stanowimy stale doskonalącą się grupę, która tworzy strategie, reaguje na wyzwania dzisiejszej edukacji, uczestniczy w innowacji i poszukuje najlepszych rozwiązań organizacyjnych i edukacyjnych.

Continue reading “Kadra ADE – stale doskonaląca się grupa.”
Theme: Overlay by Kaira Obserwuj nas!
Akademia Dobrej Edukacji w Warszawie
Skip to content