Być uczniem/uczennicą Akademii.

W ADE każdy uczeń/uczennica może czuć się bezpiecznie, zostanie wysłuchany/a i zauważony/a. Zarówno w Szkole Podstawowej jak i Liceum, dowie się, jaki proces edukacyjnym mu/jej sprzyja i pozna metody efektywnej nauki.

Naszym podstawowym założeniem jest umożliwianie, każdemu uczniowi/każdej uczennicy, osiągania maksymalnych postępów, w zgodzie z jego/jej możliwościami.

Realizację tego celu wspierają Standardy Dobrej Edukacji nazywane także standardami edukacji spersonalizowanej. To 8 punktów, które poza pracą w małych grupach (do 12 osób), zapewniają naszym uczniom/uczennicom realizację podstawy programowej zgodnie z prawem oświatowym, wsparcie w rozwoju pasji i zainteresowań i przygotowanie do dalszego życia.

Jak brzmią #standardy_dobrej_edukacji?
  1. Podążanie za potrzebami uczniów
  2. Opieka mentorska
  3. Realizowanie projektów
  4. Ocenianie pomagające rozwijać się
  5. Naturalne środowisko technologii
  6. Przyjazna szkolna przestrzeń
  7. Uczenie się poza szkołą
  8. Zarządzanie społecznościowe

Więcej o Standardach możesz dowiedzieć się na stronie Instytutu Dobrej Edukacji.

Wierzymy, że wiele dróg może prowadzić do jednego celu – motywatory są kwestią indywidualną. Edukacja spersonalizowana pozwala odkryć i pozytywnie wzmacniać schematy, które służą rozwojowi ucznia/uczennicy.

Tworzymy środowisko szkolne, w którym niezwykle istotne są relacje międzyludzkie i poprawna komunikacja. Informacja zwrotna o postępach jest ważną składową szkolnej codzienności. Uczeń/uczennica wraz z mentorem formułuje oczekiwania i plany edukacyjne, co do których się zobowiązuje.

W ADE rządzi ROCK, czyli Rozmowy O Codziennej Komunikacji. To dopiero (nie)łatwa sztuka!

Theme: Overlay by Kaira Obserwuj nas!
Akademia Dobrej Edukacji w Warszawie
Skip to content