Obowiązek szkolny – egzaminy i oceny.

ADE to szkoła, w której pracujemy na wewnętrznej motywacji ucznia/uczennicy, ucząc go/ją przy tym odpowiedzialności osobistej i sprawczości. To miejsce, w którym uczeń/uczennica wie, że jego/jej rozwój zależny jest od jego/jej zaangażowania i pracy. Oczekiwania i plany dostosowane są do indywidualnych możliwości i tak samo oceniane są podstępy i praca. Personalnie, nie w odniesieniu do średniej.

Nasze klasy/grupy składają się z kilkunastu osób, którym dajemy przestrzeń na indywidualizm.

Pochodzimy z różnych środowisk, mamy odmienne doświadczenia, możliwości i ograniczenia – tworzymy świadomą społeczność, która wzajemnie wspiera się i dąży do wspólnie wyznaczonych celów, bez nieproduktywnej rywalizacji napędzanej stresem. Rozwijamy przy tym kompetencje przyszłości.

Nauczyciele/nauczycielki i mentorzy/mentorki wspierają uczniów/uczennice w realizacji ich planów rozwojowych, przyswajaniu podstawy programowej i regularnym utrwalaniu wiedzy. Przygotowujemy uczniów i uczennice do egzaminów zewnętrznych (ósmoklasisty, maturalnego), jako nieuniknionego i ważnego elementu edukacji. Nie dla wyników, lecz dla dalszego rozwoju.

Czy jest to możliwe bez szkolnego rygoru i surowych ocen w skali od 1 do 6?

Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, że tak! Choć czasem trudno jest wyobrazić sobie szkolną codzienność bez kartkówek, sprawdzianów czy prac domowych. Nie oznacza to niskich oczekiwań względem naszych uczniów/uczennic. Wręcz przeciwnie! #ADEpci pracują już od najmłodszych lat na wewnętrznej motywacji, odpowiedzialności osobistej, wzmacnianej pozytywnie przez kadrę ADE.

Jedynkę w zeszycie zastępuje rozmowa z nauczycielem/nauczycielką jakie obszary wymagają dodatkowej pracy ucznia/uczennicy. Gdy motywacja spada, wdrażamy w życie plan naprawczy, z którego realizacji uczeń/uczennica, nauczyciel/nauczycielka oraz rodzic będzie zadowolony.

Dowiedz się więcej o Standardach Dobrej Edukacji.

Theme: Overlay by Kaira Obserwuj nas!
Akademia Dobrej Edukacji w Warszawie
Skip to content