Organizacja dnia szkolnego.

Dzień zaczynamy od godziny 07:30, w tym czasie w szkole pojawiają się uczniowie/uczennice i kadra ADE. Dajemy sobie swobodną przestrzeń na to, by „obudzić się” w swoim rytmie, porozmawiać, zjeść śniadanie. Uczniowie/uczennice edukacji wczesnoszkolnej mogą pobawić się jeszcze przez chwilę w jednej sali, bez podziału na grupy.

Dzwonek szkolny nie wzywa nas do sal – od godziny 8:30 nauczyciele/nauczycielki zapraszają uczniów do klas i rozpoczynają dzień lekcyjny, zgodnie z rytmem planu lekcji dla danej grupy.


Naszym standardem jest nauka poza szkołą – niektóre zajęcia prowadzimy w przestrzeni miejskiej, na świeżym powietrzu czy w instytucjach naukowych/kulturalnych. Do miejsc docelowych docieramy komunikacją miejską – logistyka nie wymaga dodatkowego zaangażowania rodziców. O wyjściach wymagających dodatkowego finansowania informujemy rodziców z wyprzedzeniem.

Pracujemy w blokach, zgodnie z mapą programową Dobrej Edukacji – w tym czasie realizujemy zagadnienia wynikające z podstawy programowej. Nauczyciel prowadzący zajęcia, reguluje w grupie rytm zajęć i ogłasza czas na przerwę. Przerwy służą regeneracji i poprawnej regulacji uczniów/uczennic, pozwalają na efektywne wykorzystanie czasu lekcyjnego. Każdy odpoczywa tak, jak lubi – jedni szaleją na korytarzach, a inni wyciszają się w wygodnych przestrzeniach szkoły.

Zajęcia lekcyjne w grupach 1-4 SP trwają do godziny 14:00. W grupach 5-8 SP do godziny 15:15

Po przerwie obiadowej, rozpoczynają się zajęcia popołudniowe – grupowe, rozwijające zainteresowania, terapeutyczne indywidualne, spotkania z mentorami/mentorkami 1:1.

Do godziny 17:30 prowadzone są zajęcia w świetlicy szkolnej – nauczyciel/ka świetlicy dba o zróżnicowanie aktywności i ciekawą ofertę dla uczniów i uczennic. Rodzice i opiekunowie zyskują czas na powrót z pracy i odebranie dzieci ze szkoły.


Dowiedz się więcej o Mapie Programowej Instytutu Dobrej Edukacji.

Theme: Overlay by Kaira Obserwuj nas!
Akademia Dobrej Edukacji w Warszawie
Skip to content