Organizacja dnia szkolnego.

Dzień zaczynamy od godziny 07:30, w tym czasie w szkole pojawiają się uczniowie/uczennice i kadra ADE. Dajemy sobie swobodną przestrzeń na to, by „obudzić się” w swoim rytmie, porozmawiać, zjeść śniadanie.

Dzwonek szkolny nie wzywa nas do sal – od godziny 8:30 nauczyciele/nauczycielki zapraszają uczniów/uczennice do klas i rozpoczynają dzień lekcyjny, zgodnie z rytmem planu lekcji dla danej grupy.

Naszym standardem jest nauka poza szkołą – niektóre zajęcia prowadzimy w przestrzeni miejskiej, na świeżym powietrzu czy w instytucjach naukowych/kulturalnych. Do miejsc docelowych docieramy komunikacją miejską. O wyjściach wymagających dodatkowego finansowania informujemy rodziców z wyprzedzeniem. 

Pracujemy w blokach, zgodnie z mapą programową Dobrej Edukacji – w tym czasie realizujemy zagadnienia wynikające z podstawy programowej i planów maturalnych. Nauczyciel prowadzący zajęcia, reguluje w grupie rytm zajęć i ogłasza czas na przerwę. Przerwy służą regeneracji i poprawnej regulacji uczniów/uczennic, pozwalają na efektywne wykorzystanie czasu lekcyjnego.

Dowiedz się więcej o Mapie Programowej Instytutu Dobrej Edukacji.

Theme: Overlay by Kaira Obserwuj nas!
Akademia Dobrej Edukacji w Warszawie
Skip to content