Zgłoś ucznia do LO

#dobraedukacja nie ma końca – rekrutacja trwa 365 dni w roku!

  • aplikuj do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024;
  • dołącz do LO w toku nauki;
  • skorzystaj z edukacji domowej – dowiedz się więcej

Nasze Liceum to miejsce, w którym…

słowo „matura” nie spędza snu z powiek.

W toku edukacji przygotujemy Cię do zdania egzaminu maturalnego, bez nieproduktywnego stresu. Patrzymy długodystansowo
i planujemy kolejne etapy nauki, aby zbliżyć Cię do realizacji Twoich planów.

na pierwszym miejscu jest nauka i Twój rozwój.

Szukamy optymalnych metod, które prowadzą do wyznaczonego wspólnie celu. Odkrywamy, co sprzyja Twojemu procesowi edukacji. Dla Ciebie i Twojej przyszłości, nie dla rankingów.

oceny wspierają rozwój, a nie są pustym celem w skali od 1 do 6.

Regularnie będziemy omawiać Twoje postępy w nauce i planować kolejne etapy. 

edukujemy dla realnej, utrwalonej wiedzy, nie dla realizacji programu.

Kluczowym zagadnieniom poświęcimy tyle uwagi, ile potrzeba.

Wynikiem naszego wspólnego działania będzie utrwalona wiedza i umiejętność korzystania z niej.

uczniowie mają realny wpływ na tok edukacji.  

W ADE realizujemy plan edukacji spersonalizowanej – wybierasz ścieżkę edukacji odpowiadającą Twoim predyspozycjom i planom rozwojowym.

Rozszerzenia dobierzesz indywidualnie w zgodzie ze swoimi zainteresowaniami. W decyzjach będzie wspierał Cię mentor.

Rekrutacja to 5 małych kroków:

Krok pierwszy: Zgłoszenie zainteresowania.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia zainteresowania: w formularzu znajduje się miejsce na dodatkowe informacje, które chcielibyście nam przekazać.

Skontaktuje się z Wami osoba odpowiedzialna za rekrutację, odpowie na wstępne pytania i zaprosi na spotkanie. Zwykle odpowiadamy na zgłoszenie nie później niż w przeciągu 7 dni.

Krok drugi: Spotkanie – z rodzicem.

Zapraszamy rodziców do rozmowy o szkole i Dobrej Edukacji.

Ten etap rekrutacji prowadzony jest indywidualnie lub grupowo. Zależy nam na tym, żeby zainteresowani nie czekali zbyt długo na spotkanie z nami, a zgłoszenia spływają z różną intensywnością. 

W trakcie spotkania w ADE odpowiadamy na wszystkie pytania. Wprowadzamy w założenia i standardy Dobrej Edukacji, opowiadamy o tym, jak praktycznie wygląda proces nauki w ADE.

Poznajemy się wzajemnie, dowiadujemy się więcej o przyszłej uczennicy/przyszłym uczniu.

Krok trzeci: Spotkanie z uczennicą lub uczniem.

Zapraszamy kandydata do ADE – spotkamy się indywidualnie, w szkole, by podczas rozmowy poznać zainteresowania, plany, potrzeby i oczekiwania przyszłej uczennicy/przyszłego ucznia.

Opowiadamy o tym jak uczymy i czym są Standardy Dobrej Edukacji, na których się opieramy.

Zależy nam na jak najlepszym wzajemnym poznaniu się – przed nami perspektywa 4 wspólnych lat!

Krok czwarty: Podsumowanie i decyzja.

Określamy czas niezbędny do podjęcia decyzji. My również analizujemy nasze możliwości kształcenia.

Wspólnie podejmujemy decyzję o przyjęciu do Liceum. 

Krok piąty: Dopełnienie formalności.

Podpisujemy umowę o kształcenie i prosimy o dostarczenie niezbędnych dokumentów:

– świadectwo ukończenia 8 klasy;

– oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (niezwłocznie po ich otrzymaniu).

Oficjalnie witamy w gronie #ADEptów!

#dobraedukacja zaczyna się tutaj! 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Theme: Overlay by Kaira Obserwuj nas!
Akademia Dobrej Edukacji w Warszawie
Skip to content