Kadra ADE w roku szkolnym 2023/2024

Jesteśmy grupą nauczycieli i specjalistów, którzy w swojej codziennej pracy wspierają osoby uczniowskie w rozwoju intelektualnym i emocjonalnym, odkrywaniu ich potencjału i realizacji wyznaczonych celów.

Czerpiemy satysfakcję z ich (małych i dużych) sukcesów.
Wspomagamy przezwyciężanie trudności.

Realizujemy Program Dobrej Edukacji, a standardowe przedmioty traktujemy interdyscyplinarnie. 

Dbałość o siebie i swoje zdrowie. Jesteśmy aktywni.

Blok zawiera wychowanie fizyczne i zajęcia terapeutyczne – zależnie od potrzeb.

Tomasz Bączek

wychowanie fizyczne

Ewa Godlewska

fizjoterapia

Karolina Rogulska

terapia SI

Katarzyna Stańska

terapia pedagogiczna

Agnieszka Ważyńska

terapia psychologiczna

Monika
Palka

terapia psychologiczna

Dominika Węsierska

terapia logopedyczna

Beata Światłowska

terapia psychologiczna

Anna
Surmacz

terapia psychologiczna

Uczestnictwo w kulturze. 
Pięknie mówimy, piszemy, tworzymy.

Paweł Mikuczyński

filozofia i etyka

Matylda Durka-Wróbel

plastyka

Michał Romanowski

muzyka

Małgorzata Brędel

religia

Kamila Smyczyńska

język polski

Justyna Huszał

język polski

Porozumiewanie się. 
Korzystamy z dorobku wielu kultur, szanujemy różnorodność.

Julia Łuczak

język angielski
I-III SP

Kamila Bankiewicz

język angielski
IV-VIII SP

Małgorzata Taranek

język angielski
Liceum

Alicja Brzostowska- Szczygieł

Alicja Brzostowska-Szczygieł

język hiszpański

Ewa Dudek

język polski dla obcokrajowców i język angielski

Stawianie pytań w trakcie poznawania świata. 
Myślimy krytycznie.

Izabela Gugała

historia i geografia

Angelika Niechwiadowicz

WOS, historia i HiT

Małgorzata Kamińska

BiZ
PP

Kamila Szmidt-Wołowiec

geografia

Rozumowanie w naukach przyrodniczych. 
Prowadzimy obserwacje i doświadczenia.

Karolina Rogulska

przyroda, biologia

Gabriela Gaj

chemia

Mateusz Nieborek

fizyka

Beata Światłowska

WDŻ

Mariusz Smoliński

biologia

Maciej Bandurski

EBD

Logiczne myślenie i działanie. 
Znajdujemy rozwiązania w sytuacjach problemowych.

Anita Orpel

informatyka

Izabela Obuszyńska

technika

Anna Gajewska

informatyka
kierownik POPO

Damian Kawka

matematyka

Adriana Polejowska

matematyka

Anna Gaweł

matematyka

Zdzisław Kamrowski

informatyka

Samodzielność, współpraca, odpowiedzialność. 

Jesteśmy uważni i wrażliwi na potrzeby innych.

Małgorzata Kowalczuk

zajęcia świetlicowe

Iwona Kakiet

doradztwo zawodowe

Katarzyna Modzelewska

mentorka

Małgorzata Kamińska

mentorka

Karolina Rogulska

mentorka

Jaśmina Wesołowska

mentorka

Anna
Surmacz

mentorka

Izabela Obuszyńska

mentorka

Anna
Gaweł

mentorka

Agnieszka Sochan-Ciszewska

mentorka

Agnieszka Ważyńska

mentorka

Monika
Palka

mentorka

Katarzyna Modzelewska

edukacja wczesnoszkolna

Małgorzata Kamińska

edukacja wczesnoszkolna

Małgorzata Waligóra

edukacja wczesnoszkolna

Jaśmina Wesołowska

edukacja wczesnoszkolna

Aneta Adasiak

Anna Bandurska

Yahor Surski

Kierownik Punktu Konsultacyjnego
dla uczniów białoruskich

Joanna Ruszczak

Justyna Huszał

Dyrektorka ADE Warszawa

Ewa Dudek

Wicedyrektorka ADE Warszawa

Jaśmina Wesołowska

Wicedyrektorka ADE Warszawa

Katarzyna Gutt-Zamorska

Wicedyrektorka ADE Warszawa

Theme: Overlay by Kaira Obserwuj nas!
Akademia Dobrej Edukacji w Warszawie
Skip to content