Dokumenty i dane szkoły

Części obowiązującego w Akademii Programu Dobrej Edukacji

Konto faktura regon

Bank Pekao SA 691240 1242 1111 0010 6988 6158

Dane do faktury:

Stowarzyszenie “Dobra Edukacja” 
ul. Górczewska 13, 
01-189 Warszawa

NIP 5272683613
REGON 146683483

Theme: Overlay by Kaira
Akademia Dobrej Edukacji w Warszawie
Skip to content