Dokumenty i dane szkoły

Konto faktura regon

Bank Pekao SA 691240 1242 1111 0010 6988 6158

Dane do faktury:

Akademia Dobrej Edukacji im. gen. J. Sowińskiego w Warszawie
ul. Górczewska 13, 
01-189 Warszawa

NIP 5273032036
REGON 365180440

Theme: Overlay by Kaira
Akademia Dobrej Edukacji w Warszawie
Skip to content