Zgłoś ucznia do SP

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej ADE trwa 365 dni w roku!

#dobraedukacja nie ma końca: 
  • dołącz do SP w toku nauki;
  • aplikuj do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025;
  • skorzystaj z edukacji domowej – dowiedz się więcej.  

Rekrutacja to 5 małych kroków:

formularzu znajduje się miejsce na dodatkowe informacje, które chcieliby Państwo nam przekazać.

Skontaktuje się z Państwem osoba odpowiedzialna za rekrutację, odpowie na wstępne pytania i zaprosi na spotkanie.

Zwykle odpowiadamy na zgłoszenie nie później, niż w przeciągu 7 dni.

Zapraszamy rodziców do rozmowy o szkole i Dobrej Edukacji.

Ten etap rekrutacji prowadzony jest indywidualnie lub grupowo. Zależy nam na tym, żeby zainteresowani nie czekali zbyt długo na spotkanie z nami, a zgłoszenia spływają z różną intensywnością. 

W trakcie spotkania w ADE odpowiadamy na wszystkie pytania. Wprowadzamy w założenia i standardy Dobrej Edukacji, opowiadamy o tym, jak praktycznie wygląda proces nauki w ADE.

Poznajemy się wzajemnie, dowiadujemy się więcej o przyszłej uczennicy/przyszłym uczniu.

Zapraszamy kandydatkę/kandydata do ADE – spotykamy się w szkole, by w przyjaznym środowisku dowiedzieć się o zainteresowaniach i potrzebach przyszłej uczennicy/przyszłego ucznia. 

Poznajemy się poprzez wspólne aktywności. Pokazujemy naszą przestrzeń, opowiadamy o tym, jak się uczymy i odpowiadamy na wszystkie pytania.

Zależy nam na jak najlepszym, wzajemnym poznaniu się – przed nami perspektywa kilku wspólnych lat!

Określamy czas niezbędny do podjęcia decyzji. My również analizujemy nasze możliwości kształcenia.

Wspólnie podejmujemy decyzję o przyjęciu do Szkoły Podstawowej. 

Podpisujemy umowę o kształcenie i prosimy o dostarczenie niezbędnych dokumentów.

Oficjalnie witamy w gronie #ADEptów. #dobraedukacja zaczyna się tutaj! 

Masz pytania dotyczące rekrutacji?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Skontaktuje się z Tobą osoba odpowiedzialna za proces rekrutacji – stanowi najlepsze źródło informacji!

Obserwuj ADE_Warszawa!

Nasza Szkoła Podstawowa to miejsce, w którym…

W toku edukacji przygotowujemy Twoje dziecko do regularnej nauki i obowiązkowości, bez nieproduktywnego stresu.

Patrzymy długodystansowo i planujemy kolejne etapy nauki.

Szukamy optymalnych metod, które prowadzą ucznia/uczennicę do wyznaczonego wspólnie celu. Odkrywamy, co sprzyja jego/jej procesowi edukacji. Dla niego/niej i jego/jej przyszłości, nie dla rankingów.

Naszym nauczycielom towarzyszą terapeuci (psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny, terapeuta SI, terapeuta ręki), którzy wspierają zrównoważony rozwój uczniów i uczennic.

Regularnie omawiamy z rodzicami postępy w nauce i wewnętrznie planujemy kolejne etapy.

Uczeń/uczennica otrzymuje zrozumiałą informację zwrotną o swoich postępach, mocnych stronach i elementach, nad którymi będziemy dalej pracować.

Kluczowym zagadnieniom poświęcamy tyle uwagi, ile potrzeba.

Wynikiem naszego wspólnego działania jest uporządkowana wiedza i umiejętność korzystania z niej.

Ważne dla nas jest to, aby po zajęciach, na naszych uczniów czekały angażujące aktywności popołudniowe. Warsztaty, zajęcia ruchowe, językowe i artystyczne to nasz „czas Popo”.

#dobraedukacja zaczyna się tutaj!

Theme: Overlay by Kaira Obserwuj nas!
Akademia Dobrej Edukacji w Warszawie
Skip to content