Edukacja domowa

W naszej Akademii istnieje możliwość realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą. 

Wspieramy rodziców, którzy chcą uczyć swoje dzieci i młodzież w domu. Nasza oferta dotyczy także uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Jakie wsparcie otrzymuje u nas uczeń/uczennica w ramach edukacji domowej?

  • co roku we wrześniu dostaje precyzyjne informacje o obowiązujących go/ją przedmiotach i wymaganiach egzaminacyjnych;
  • zostaje poinformowany/a o zalecanych podręcznikach i materiałach edukacyjnych;
  • ma możliwość kontaktu z koordynatorem, który udziela odpowiedzi na pytania, jest także w kontakcie z rodzicami;
  • może otrzymać internetowy dostęp do platformy Classroom, gdzie nauczyciele zamieszczają materiały dotyczące zagadnień realizowanych w ADE;
  • może korzystać z zajęć rewalidacyjnych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na zasadach ustalonych ze szkołą
  • zdaje przyjaźnie zorganizowane roczne egzaminy klasyfikacyjne, które odbywają się według indywidualnie ustalonego harmonogramu.

Zapraszamy do kontaktu*

Zgłoszenie do szkoły podstawowej

Zgłoszenie do liceum

*w informacjach dotyczących dziecka proszę napisać, że chodzi o edukację domową.

Theme: Overlay by Kaira Obserwuj nas!
Akademia Dobrej Edukacji w Warszawie
Skip to content