Rola rodzica w ADE.

Rodzice, uczniowie/uczennice i kadra_ADE tworzą społeczność ADE Warszawa – każdy/a członek/członkini społeczności ma wpływ na losy szkoły, jest zaproszony/a do formułowania pomysłów i wspólnej realizacji.

W roku szkolnym 2022/2023 powołana została Rada Rodziców, która reprezentuje społeczność rodziców w przestrzeni szkolnej w kwestiach organizacyjnych i formalnych.

Dbamy o zwinną organizację – z początkiem każdego roku szkolnego, rodzice otrzymują Harmonogram na cały rok. Rozplanowane są w nim:

  • rutynowe spotkania rodziców z kadrą,
  • podsumowania okresów klasyfikacyjnych,
  • ważne wydarzenia życia szkolnego,
  • „krótkie środy” i
  • dni wolne.

Dbamy o niezmienność harmonogramu, choć nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć i niektóre sytuacje wymagają wprowadzenia zmian.

Wiemy jak ważne dla rodziców jest to, czy ich dzieci muszą w czasie pozaszkolnym wykonywać dodatkowe zadania związane z edukacją czy przygotowaniem się do zajęć. W ADE nie obowiązuje kultura zadawania prac domowych, co nie wyklucza pracy własnej ucznia/uczennicy.

Jeśli uczeń/uczennica powinien/powinna przeznaczyć wolny czas na pogłębienie danego zagadnienia, uzyskuje taką informację. Pracę może wykonać w czasie popołudniowym lub innym terminie uzgodnionym z nauczycielem/nauczycielką czy mentorem/mentorką.

Theme: Overlay by Kaira Obserwuj nas!
Akademia Dobrej Edukacji w Warszawie
Skip to content