Kadra ADE – stale doskonaląca się grupa.

Kadra ADE Warszawa to nie tylko nauczycielki i nauczyciele realizujący podstawę programową. To także:

  • psycholożki i psycholodzy, którzy są odpowiedzialni za proces mentoringu uczniów/uczennic (w klasach starszych),
  • terapeutki i terapeuci, którzy dbają o prawidłowy rozwój psychomotoryczny dzieci i młodzieży,
  • kadra administracyjna, której praca ma ogromny wpływ na organizację życia szkolnego i sprawny przebieg procesów formalnych,
  • kadra kierownicza, zarządzająca szkołą.

Stanowimy stale doskonalącą się grupę, która tworzy strategie, reaguje na wyzwania dzisiejszej edukacji, uczestniczy w innowacji i poszukuje najlepszych rozwiązań organizacyjnych i edukacyjnych.

Czerpiemy z doświadczeń edukatorów/edukatorek i pracowników/pracowniczek Akademii z innych miast, a także szkół, które pracują zgodnie ze Standardami i Programem Dobrej Edukacji.

Grono współpracujących z nami specjalistek i specjalistów stale się powiększa – poszukujemy osób, które łączą najwyższe kompetencje dotyczące pracy na danym stanowisku z pasją do edukacji i rozwoju.

Kadra #ADE_Warszawa cyklicznie spotyka się, szkoli i wzajemnie konsultuje – temu procesowi służą „krótkie środy”.

Czym praktycznie jest „krótka środa”?

To jedna środa w miesiącu – zajęcia dydaktyczne tego dnia kończą się o godzinie 14:00. Czas, w którym nie pracujemy z uczniami i uczennicami, przeznaczamy na doskonalenie warsztatu, szkolenia, spotkania w grupach i wymianę informacji. Daty te wyznaczone są na początku roku szkolnego, w harmonogramie dostępnym dla rodziców.  

Theme: Overlay by Kaira Obserwuj nas!
Akademia Dobrej Edukacji w Warszawie
Skip to content