Wysokość czesnego wynika z uwzględnienia wielu zmiennych, m.in.: metoda wpłat, posiadane rodzeństwo w szkole, wysokość przyznawanej subwencji szkolnej na dziecko.


W obecnym roku szkolnym 2019/2020 roczne czesne wynosi 16 380 złotych. Najczęściej dzielimy je na 12 równych rat. Jesteśmy jednak otwarci na podzielenie tej sumy w inny sposób. Przy opłacie czesnego w jednej racie oferujemy 5% zniżki. Zniżkę 5% oferujemy również w przypadku wysłania do nas rodzeństwa. Największe zniżki przysługują uczniom z orzeczeniem o kształceniu specjalnym i mogą wynieść nawet 60%. Wszystkie zniżki sumujemy.

Szczegóły ustalamy jednak w czasie indywidualnych rozmów przed podpisaniem umowy o kształcenie w ADE